O nás

Příběh naší česko-gruzínské fúze začal vysoko v gruzínských horách, a i když jsme neměli společný jazyk, kterým bychom se mohli dorozumět, přesto jsme si skvěle popovídali...a rozhodně v tom nemá klíčovou zásluhu konzumace gruzínského vína :).

Naše láska ke gruzínskému vínu, gruzínské kuchyni, pohostinnosti a kulturním i přírodním krásám má však směrodatnou zásluhu na vzniku projektu Chuť Gruzie.

V Gruzii se traduje příběh o tom, jak to kdysi dávno probíhalo, když Bůh rozděloval národům zemi. Všechny národy byly včas připraveny a čekaly, až se na ně dostane řada. Pouze Gruzíni, protože hodovali a připíjeli si na počest Boha, vše promeškali. Když přišli k Bohu, všechna země byla již rozdělena. Zbyl pouze malý kousek krajiny, který si Bůh nechal sám pro sebe jako místo, kde by mohl odpočívat. Byla to země oplývající všemi přírodními krásami, s bohatou a úrodnou půdou. Bohu se Gruzínů zželelo, a zároveň byl potěšen tím, že slavili na jeho počest, a tento líbezný kus země jim daroval pod podmínkou, že ji budou vždy chránit.

Chtěli bychom Vám touto cestou zprostředkovat alespoň malou část této malé, ale bohaté země a jejích pokladů, a doufáme, že v ní naleznete stejné zalíbení, jako my.

Hanka a Tazo

Já a Tazo